• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg

Visie en werkwijze

Renske is iemand die graag wil weten hoe zaken in elkaar zitten. Zij is nieuwsgierig, analytisch, kritisch, stelt dus veel explorerende vragen en houdt van inhoudelijke discussies.

Als onderzoeker heeft ze veel plezier van deze eigenschappen. Ze is hierdoor in staat snel tot de kern van een probleem te komen. Degelijk werk leveren vindt zij belangrijk. Zij stelt hoge eisen aan een (goed beschreven) onderzoeksopzet, dataverzameling en analyse. Immers het resultaat is daarvan afhankelijk.

In overleg met u kiest zij voor een onderzoeksmethode, de data kunnen worden verkregen aan de hand van mondeling of schriftelijke vragenlijsten of door middel van metingen op locatie. Renske heeft zowel ervaring met kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Haar expertise stelt haar in staat resultaten statistisch verantwoord te onderbouwen met gebruikmaking van het statistisch programma SPSS.

Objectief en nuchter 

Wat Renske buitengewoon leuk vindt, is het overdragen en uitwisselen van kennis. Dat kan zijn in denktanks, trainingen en als docent. Ze vindt het uitdagend om erachter te komen hoe en waarom iemand nieuwe kennis - al dan niet - opneemt en verwerkt. Die kennis probeert ze om te zetten in bijvoorbeeld voorlichting / onderwijs. Renske is nuchter en veroordeelt niet snel, waardoor ze met mensen uit heel verschillende achtergronden goed kan communiceren.

Bekijk ook het Curriculum Vitae van Renske Schulting.

Boscursussen 2019

Basiscursus Bosbeheer 
voorjaar: juni, data volgen

Verzorging van jong bos
data: najaar volgen 

Bosdunning
data: najaar volgen

Houtmeten  
data najaar volgen

Houtkwaliteit zien in het bos 
data najaar volgen.

Graag wel opgeven bij interesse. 

Wel interesse maar geen geschikte datum? neem contact op. 
Cursus op maat is ook mogelijk.