• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg

Zandhoopjes

zandhoopjes
Vandaag kijken we eens dicht bij de grond. Dat hier iets speciaals aan de hand is, is natuurlijk op voorhand duidelijk. Maar wat zijn die zandhoopjes?

a) Het zijn de restanten van een bodemkundig onderzoek naar de vorming van micropodzolen in stuifzand. Als je met een steekboortje daar monsters neemt, blijven deze grondhoopjes (links B2-horizont, rechts C-horizont) achter. Dat dit in stuifzand is blijkt wel uit de verstoven bruine zandkorrels.

b) Dit is eigenlijk wel een leuke waarneming: hier huist de Zilveren Zandbij (ja, die namen, wie verzint die toch?!). Deze soort graaft voor haar larven een nest met meerdere uitgangen, en zo te zien is ze nog druk bezig.

c) Hier wonen twee verschillende soorten insecten naast elkaar. Rechts, het gele zandhoopje met het trechtertje, is van een mierenleeuw. Deze kiept de prooiresten van de leeggesabbelde mieren over de rand, zodat de daarnaast wonende larve van de Kleine Zandpantserkever daar ook nog wat aan heeft.

d) Hier huist de landvariant van de zeepier Arenicola, bekend van de hele kustlijn, namelijk de Grove Zandworm. Deze woont ook in zo’n U-vormige buis. Recht het uitgeworpen, niet eetbare zand, links het verteerde zand, het “wormenhoopje”.

Antwoord »»

Renske Schulting en Ido Borkent, en met dank aan Theo Peeters en Marijn Nijssen van de Stichting Bargerveen.
Boscursussen 2019

Basiscursus Bosbeheer 
voorjaar: juni, data volgen

Verzorging van jong bos
data: najaar volgen 

Bosdunning
data: najaar volgen

Houtmeten  
data najaar volgen

Houtkwaliteit zien in het bos 
data najaar volgen.

Graag wel opgeven bij interesse. 

Wel interesse maar geen geschikte datum? neem contact op. 
Cursus op maat is ook mogelijk.