• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg

Molshoop, grasbultje of ehh

Grasbultje
In het vlakke Nederland bent u natuurlijk bekend met iedere heuvel die er te vinden is: de Cauberg, de Emmikhuizerberg, de Wageningse Berg, de Grebbebergen natuurlijk de very famous St. Pietersberg hebben geen geheimen meer voor u.

Ergens tussen deze puisten in dwaalt u af van het gebaande pad en opeens treft u heuvelachtige bultvormige objectjes (enkele deci-metershoog) aan die u niet eerder heeft ontwaard. In een flits realiseert u zich: is dit soms waar The Nits al in 1987over zongen (In The Dutch Mountains)?

Helaas: de afmetingen komen niet overeen. Wat kan dit zijn?

a. Dit is een nestbult van de Gele weide-mier (Lasius flavus). Deze wordt opgeworpen met zand vanuit de kalkrijkere ondergrond, waardoor het een goede vestigingsplaats is voor soorten als Tijm, Geel walstro en Steenanjer. Door de onder-grondse levenswijze van deze mier is het bovengrondse deel van het nest niet kaal, zoals bij veel andere mierensoorten, maar begroeid.

b. Ondanks alle inspanningen blijft het slecht gaan met de enige inheemse zoogdiersoort van Nederland: de Noordse woelmuis (Microtusoeconomus subsp. arenicola). Eén van de belang-rijkste oorzaken is het ontbreken van goede nestelmogelijkheden in drogere biotopen. Daarom experimenteert Natuurmonu-menten (overigens met wisselend succes) met kant en klare holen. Deze hebben vier verdiepingen, zodat er meerdere muisfamilies tegelijk kunnen profiteren van het nieuwe woningaanbod.

c. De bult op de foto is een molshoop. Mollen (Talpa euro-paea) kunnen zeer plotseling en onverwacht overlijden en in dit geval was de mol bijna boven de grond uitgekomen, toen overleden en is de bult mooi begroeid geraakt, Nadat de foto is genomen heeft de fotograaf het lijk uitgegraven en opgestuurd naar Naturalis, om de exatcte doodsoorzaak vast te laten stellen.

d. Op een niet nader te noemen locatie is het demissionair kabinet gestart met een proef met ondergrondse CO2-opslag. Hoewel de gevolgen bovengronds minimaal lijken te zijn, zijn er sinds enkele weken in de omgeving op regelmatige afstand enkele kleine opbollingen waar te nemen van de bodem. Voor vernietigende effecten op het bodemleven wordt gevreesd.

e. Dit micro-reliëf bevindt zich in lagen van ondiepe kwel en wordt veroorzaakt door plotseling invallende strenge vorst. Er ontstaat een ijslensje met opbolling van de bodem tot gevolg (een moderne variant van de bekende Pingo). Bij een wijziging in hydrologie (wegvallen van de kweldruk) zal de Pingo instorten en een cirkelvormige ruïne ontstaan(Pingoruïne).

Antwoord »»

Marcel Schrijvers en Renske Schulting (met dank aan Ruud Jonker en ons vaste panel) Vakblad juni 2010.
Boscursussen 2019

Basiscursus Bosbeheer 
voorjaar: juni, data volgen

Verzorging van jong bos
data: najaar volgen 

Bosdunning
data: najaar volgen

Houtmeten  
data najaar volgen

Houtkwaliteit zien in het bos 
data najaar volgen.

Graag wel opgeven bij interesse. 

Wel interesse maar geen geschikte datum? neem contact op. 
Cursus op maat is ook mogelijk.