• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 10.jpg

Opdrachtgevers

Hieronder staat een overzicht van diverse opdrachtgevers en cursisten. Wilt u meer informatie over de inhoud? Neem dan contact op via 026-3895417 / 06-51170138 of kies in de linker balk Contact.

Cursisten van bijv:
- Provincie Zuid-Holland
- Kroondomein
- Zuid Holland
- Tennet
- Waterschap Aa en Maas
- AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag)
- Gemeentes 
- Particuliere boseigenaren / landgoedeigenaren
- Natuurmonumenten
- Geldersch Landschap en Kasteelen
- Defensie
- omwoonenden van bossen en parken 

Opdrachtgevers o..a.
- Samen Werkt Oosterbeek (evaluatie 101 talentenmarkt)
- Staatsbosbeheer-Flevopolder (workshop "Hoe verder te gaan met dit bos?")
- Vakblad Natuur Bos Landschap (redacteur, lezersonderzoek)
- Helicon MBO opleidingen Velp en Apeldoorn (docent bosbeheer en beleid en examinator)
- Larenstein HBO (examinator)
- Uitgeverij van o.a. Wiskunde boeken (controleur)
- Alterra (onderzoek: welke boom waait om in een storm)
- Stoas Hogeschool Den Bosch (opzetten onderwijsvak: Natuur en Communicatie)
- Bosschap (auteur boek: Richtlijnen voor het meten van rondhout)
- Ministerie LNV (3 EU tenders: geintegreerd bosbeheer, verbeteren houtimago, evalutie OBN)
- Stichting de Marke (onderzoek effect van schapenbegrazing)
- Omroep Gelderland (draagvlakonderzoek bij omwonenden, voor uitbreiding)
- Eelerwoude (samengewerkt met 2 EU tenders)
- Provincie Limburg (Bosbeleid)
- Provincie Gelderland (evaluatie 5 jarig project geintegreerd bosbeheer)
- Gemeente Rheden (website heide beheer)
- Bosgroep Midden Nederland (ledenonderzoek)

Andere activiteiten:
- discussieleider ProSilva (natuurvolgend bosbeheer)
- voorzitter Bosbouwkontaktkring Veluwe

Boscursussen 2019

Basiscursus Bosbeheer 
voorjaar: juni, data volgen

Verzorging van jong bos
data: najaar volgen 

Bosdunning
data: najaar volgen

Houtmeten  
data najaar volgen

Houtkwaliteit zien in het bos 
data najaar volgen.

Graag wel opgeven bij interesse. 

Wel interesse maar geen geschikte datum? neem contact op. 
Cursus op maat is ook mogelijk.