• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 10.jpg

Projecten

Hoe stabiel is de Toekomstboom?

In de storm van 18 Januari 2007 trok de storm Kyrill over ons land waarbij ongeveer 250.000 m³ hout omwaaide. Op veel plaatsen waaiden bomen om. Maar waarom waait de ene boom wel en de andere boom niet om? Dit kunt u lezen in het artikel "Hoe stabiel is een toekomstboom" en het rapport "Storm, bos, beheer en stabiliteit: een evaluatie na de storm van 2007".

Houtmeten, of schatten?

Voor het bepalen van het staande houtvolume heeft het Bosschap in 2002 "de richtlijnen voor het meten van inlands rondhout" opnieuw beschreven door R. Schulting. Klik hier voor meer info over het boekje met de richtlijnen.

Ondertussen is er veel veranderd in de praktijk. Niet vaak wordt nog hout in het bos gemeten, maar worden de volumes geschat. Vaak gebeurt het schatten op vele verschillende manieren, met regelmatig als resultaat (zeer) grote verschillen. In onderzoek bij Staatsbosbeheer is  gekeken welke fouten veel voorkomen, welke fouten eenvoudig oplosbaar zijn en wat een acceptabele manier van volumebepaling kan zijn voor een opdrachtgever.

Evaluatie onderzoek

Als aan het begin en aan het eind van een project de meningen / ervaringen e.d. van de deelnemers worden vastgelegd m.b.v. vragenlijst en of interviews, dan kan met deze informatie een project worden geëvalueerd.

Voorbeelden evaluatie projecten zijn twee EU tenders: Communicatieproject Geintegreerd Bosbeheer en project Houtoogstimago, verder Geïntergreerd bosbeheer Provincie Gelderland, Internationaal onderwijs aan op de WUR (Wageningen Universiteit).

Draagvlak onderzoek

Indien u / uw organisatie een verandering wilt doorvoeren, dan is het vaak handig als u –van te voren weet- of en in welke mate uw ideeën worden ondersteund. Bij de doelgroep kan dit draagvlak gemeten worden met interviews of enquêtes. De uitkomst van het onderzoek verschaft kwantitatieve gegevens (b.v. aandeel voor- en tegenstanders, kenmerken, e.d.), aangevuld met inzicht in de meningen over de verschillende aspecten van de verandering. Een onderzoeksresultaat kan alleen bruikbaar zijn als de vragen goed met u zijn overlegd en passen bij de doelgroep. Daarom is er veel aandacht voor de start van zo’n onderzoek.

Voorbeeld: Bij de omwonenden van Omroep Gelderland (Arnhem) is gevraagd naar hun mening over mogelijke bouwuitbreiding, de Omroep wil graag op deze huidige lokatie blijven maar zou daarbij gebruik willen gaan maken van het naastgelegen (voormalig kerk)gebouw.

Ander uitgevoerd onderzoek
 • evaluatie 101 talentenmarkt Oosterbeek
 • draagvlak bewoners voor de uitbreiding van Omroep Gelderland
 • lezersonderzoek Vakblad Natuur Bos Landschap 
 • tevredenheidsonderzoek 
 • effecten van geherderde begrazing met schapen 
 • leerstijlenonderzoek bij internationale studenten 
 • bosbeheerstijlenonderzoek bij Geldersche bosbeheerders
Boscursussen 2019

Basiscursus Bosbeheer 
voorjaar: juni, data volgen

Verzorging van jong bos
data: najaar volgen 

Bosdunning
data: najaar volgen

Houtmeten  
data najaar volgen

Houtkwaliteit zien in het bos 
data najaar volgen.

Graag wel opgeven bij interesse. 

Wel interesse maar geen geschikte datum? neem contact op. 
Cursus op maat is ook mogelijk.